Najlacnejšie hypotéka

03.03.2011 12:02

Najlacnejšie hypotéka je teda druh úveru, ktorý je zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť. Ide o účelový úver, ktorý slúži len k nákupu nehnuteľnosti. O najlacnejšie hypotéku môže požiadať každý občan Slovenskej republiky, ktorý je plnoletý a má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Podmienkou je stály zamestnanecký pomerom s dostatočným príjmom. Žiadateľ nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote.