Typy hypoték

03.03.2011 12:04

Existuje niekoľko druhov špeciálnych hypoték, ktoré sa líšia svojím účelom a tiež svojou dostupnosťou pre klientov. Je veľmi dôležité medzi týmito hypotékami dobre a poučene vyberať.

 

Hypotekárne úvery bývajú najčastejšie delené podľa využitia prostriedkov na účelové a neúčelové. Účelová hypotéka môže byť použitá len na investovanie do nehnuteľnosti alebo iného financovania bývania. U neúčelové (americkej) hypotéky môže klient použiť prostriedky z úveru na čokoľvek. Existujú aj americké hypotéky, ktoré možno použiť len na financovanie vybraných druhov tovarov a služieb (napr. tovary a služby osobnej potreby, vysporiadanie spoločného majetku manželov pri rozvodovom konaní a ďalšie). Hypotéky určené výhradne na bývanie majú nižšie úrokové sadzby ako hypotéky pre iný účel. Neúčelové hypotéky sú najdrahšie. U niektorých hypotekárnych úverov možno kombinovať účelovú časť s neúčelové (napr. do 20% z celkovej hodnoty úveru).


Štandardný hypotekárny úver - základné hypotekárny úver, ktorý možno dojednať pri každej banky väčšinou s anuitnej spôsobom splácania úveru.

Americká hypotéka - výhodou americkej hypotéky je, že sa jedná o tzv neúčelové hypotéku alebo tiež o neúčelový úver. V praxi to znamená, že túto hypotéku nemusíte použiť len na financovanie bývania, ale v podstate aj na nákup niečoho iného - treba autá - a nemusíte preukazovať banke, na čo ste peniaze využili.

 

Hypotekárny úver na obrat - jedná sa o hypotekárny úver, ktorý je určený osobám samostatne zárobkovo činným na základe obratu z ich podnikateľskej činnosti. Môže byť výhodný najmä pre podnikateľov, ktorí uplatňujú paušál na zníženie základu dane.

Predhypotekárny úver - tento úver je určený na financovanie nehnuteľností, na ktoré nemožno dočasne uplatní záložné právo banky, ale inak všetky podmienky a náležitosti spĺňajú. Môžete takto financovať napríklad rozostavanú novostavbu alebo rozostavaný dom, družstevný byt a podobne.